tag errors: ovlasceni distributer zastupnik serviser, servis medicinskih, servis medicinskih aparata, medicinskih uredjaja,  servis opreme, servisne odrzavanja, odrzavanje i popravka u zdravstvu, audioloska, audio, nuklearna medicina, dom zdravlja, domovi servis zdravstvene


tag errors: ovlasceni distributer zastupnik serviser, servis medicinskih, servis medicinske, medicinskih aparata, medicinskih uredjaja,  medicinske opreme, servisne usluge odrzavanja, odrzavanje i popravka

u zdravstvu, audioloska, audio, nuklearna medicina, dom zdravlja, domovi servis zdravstvene


FRAMEMILCOMMERCE DOO Beograd  •  PIB 100136480  •  MB 06968988  •  ŠD 4619  •  APR БД 47800  •  FAX 011//2271-995  •  MOB 060/0209-889  •  TEL 011/4013-674

O NAMA    USLUGE    ZASTUPANJE    GALERIJA    KONTAKT

servis i prodaja medicinske opreme Milcommerce Doo Beograd


proizvodnja prodaja i servis medicinske opreme elektronike, popravka medicinskih uradjaja i odrzavanje medicinskih aparata i opreme

servis i prodaja medicinske opreme lem

Audiološka kabina AK1


AK1 omogućava sva audiološka merenja za medicinske potrebe kao i za potrebe i istraživanja. Ugrađena električna instalacija obezbeđuje ispitivanje karakteristika uva pacijenata preko slušalica i koštane, kao i „free field“ ispitivanje (opcionalno).


Karakteristike kabine:

    Izuzetna akustička izolacija

    Dimenzije 120x140x215cm

    Prozor 60x80cm ili 80x100cm od     specijalnog izoakustičnog stakla

    Električno napajanje kabine 220V/1A


Kabina je izrađena od dvostrukih zidova. Prostor između zidova je ispunjen izolacionim materijalom.Unutrašnjost kabine je obložena ekološkim apsorberom zvuka čime se postiže dodatno poboljšanje akustičke izolacije. Apsorber zvuka je izuzetno trajan, ne stvara prašinu, ne truli i otporan je na sve hemijske i biološke ekscese.


Povezivanje audioloških mernih instrume-nata sa elementima koji se nalaze u kabini (slušalice, koštana, mikrofon, zvučnici, pacijent-kablovi), omogućeno je pomoću ugrađenih rastavnih kutija. Uz kabinu se isporučuje i set kvalitetno izrađenih kablova za povezivanje kabine i audiometra.


Prozor je izrađen od izoakustičnog stakla i omogućava vizuelnu komunikaciju između pacijenta i lekara. Boja kabine – opcija po zahtevu naručioca. Osvetljenje kabine je izvedeno pomoću neonske cevi.

011/4013-674 060/0209-889

servis i prodaja medicinske opreme audioloska kabina servis i prodaja medicinske opreme APR servis i prodaja medicinske opreme PDV eMAIL Milcommerce Facebook Page Milcommerce Flickr Album Milcommerce Google+ Page Milcommerce Pinterest Album Milcommerce On Twitter Milcommerce Youtube Channel

Preduzeće Milcommerce LTD Beograd formirano je 1992. sa prvenstvenom orijentacijom ka razvoju uredjaja u oblasti elektronike. Naše najvažnije delatnosti su razvoj upravljanja, razvoj ekspertnih sistema, servis medicinske opreme i servis uredjaja opšte elektronike. U dosadašnjem periodu rada uspostavili smo uspešnu saradnju sa industrijskim i medicinskim kompanijama kao i specijalizovanim službama medicine, kako širom Srbije, tako i u regionu.


Ostvarili smo dugogodišnju plodnu saradnju sa eminentnim stranim partnerima na području elektronike i medicine, poput kompanija Terumo, Interacoustics, Biogents AG, ULT AG Changdao Yuzhu Optic Material Co. LTD… Naša firma ima šest zaposlenih koji su svojom stručnošću, posvećenošću i dugogodišnjim zalaganjem zavredili poverenje i respekt mnogobrojnih ustanova i kompanija sa kojima saradjujemo. Dodatno koristimo usluge velikog broja spoljnjih saradnika, specijalista i eksperata za odredjene oblasti, radi zadovoljenja sve složenijih potreba naših klijenata.Usluge održavanja, servis medicinske opreme i ostalih medicinskih aparata


Milcommerce LTD je zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, specijalizovan za održavanje medicinske opreme  kao i servisiranje svih vrsta električnih uredjaja i aparata. U Milcommerce LTD se ovlašćeno servisira:


- audiološka oprema danske kompanije Interacoustics

- perfuziona oprema američko-japanske kompanije Terumo


Korisnicima ove opreme nudimo usluge redovnog održavanja, kalibracije i servisa originalnim rezervnim delovima prema preporukama proizvođača. U okviru delatnosti, uz saradnju sa inostranim partnerima samostalno vršimo:


- servis medicinske opreme i aparata: aspiratori, mikroskopi, op lampe,   audiometrija, timpanometrija, operacioni stolovi, aparati za fizioterapiju,   servis medicinskih kreveta, kalorimetara

- servis malih potrošačkih aparata: frižidera, zamrzivača, ledomata,   televizora, audio uredjaja, mikrotalasnih rerni, šporeta, usisivača, pegli,   fotokopir aparata, štampača

- adaptaciju objekata         

- razvod instalacije jake i slabe struje, montaža rasvetnih tela

- izvodjenje keramičkih, bravarsko-zanatskih radova

- izvodjenje vodoinstalaterskih radova

- izvodjenje podopolagačkih radova (izrada antistatik podova)

- program alata za hortikulturuUvoz medicinskih aparata, prodaja medicinskih uredjaja i medicinske opreme


Milcommerce LTD je ovlašćeni distributer za programe kompanija:


Liva Grup Elektrik - gromobrani


Changdao Yuzhu Optic Material Co. LTD - čiji smo distibuteri za olovna stakla,kecelje,zaštitne naočare od zračenja,opremu u radiologiji, dozimetri


ULT AG - industrijski sistemi za usisavanje prašine, gasova, ulja, isparenja, sušenje vazduha, filtraciju…


Biogents - klopke za komarceProizvodnja medicinske opreme, sopstveni program


RADIOLOŠKA ZAŠTITA

Proizvodnja opreme i rendgen kabineta obloženih olovom, proizvodnja zaštitnih olovnih panela, proizvodnja mobilnih i statičnih yaštitnih radioloških panela.


ORL

Proizvodnja  audioloških kabina i gluvih soba za obavljanje procedura audioloških merenja i istraživanja. Audiološka kabina je izradjena od specijalnih dvostrukih zidova i ispunjena kvalitetnim materijalom audio izolatorom. Apsorber zvuka je izuzetno trajan, ne stvara prašinu, ne truli i otporan je na sve hemijske i biološke ekscese. Prozor kabine je izradjen od izoakustičnog stakla, osvetljenje kabine je neonsko, a boja kabine je opciona.

Interacoustics  osnovan 1967. u Assensu, Danska. Audioloska oprema, audiometrija i timpanometrija su oblasti u kojima su lideri na polju proizvodnje i prodaje opreme za testiranje sluha i ispitivanje sluha. Uspešno saradjujemo od 1995.kao ovlašćeni servis za njihovu audio opremu. Saradjujemo i sa lokalnom firmom Audiovox koja je ovlašćeni distributer audioloske opreme.Milcommerce uključuje usluge servisa i usluge redovnog održavanja, usluge kalibracije i zamene.


Biogents AG je kompanija osnovana 2002. u Nemačkoj i bave se istraživanjem i kon- trolom najezda komaraca, proizvodnjom i prodajom svojih patentiranih, savremenih klopki za komarce i druge insekte. Od 2010 MILcommerce LTD. i Biogents AG imaju plodnu saradnju a naša firma je ovlašćeni distributer Biogents proizvoda, klopke za komarce, usluge postavljanja klopke za komarce,održavanje i zamenu klopki. Naš naučni partner je Poljoprivredni Fakultet Z.

Liva Group je turska kompanija  osnovana 2000. u Izmiru. Osnovna delatnost je na polju elektrike i automatike i proizvodnja gromobrana. Milcommerce je je ovlašćeni distributer za Liva gromobrane, te vršimo prodaju najnovijih modela gromobrana, sa proizvodjačkom garancijom i atestom kao i usluge demontaže starijihh gromobrana (običnih i radioaktivnih) i ugradnju novih te usluge održavanja gromobrana i instalacija


Changdao Yuzhu, osnovana je 1984 u Kini sa sedištem u Šandongu. Specijalizovana je za istraživanja, i proizvodnju  optičkih stakala i naočara  otpornih na radijaciju. Zadovoljava standard ISO9000 i sa jakom ekonomskom podlogom i stručnim timom izvozi proizvode od 1995, klijentima iz SAD, Britanije, Australije, Italije,zemalja Azije. Iz njihovog programa naša firma je ovlašćeni distibuter za opremu u radiologiji, zaštitne naočare od zračenja, dozimetre za olovna stakla, zaštitne kecelje...

Changdao Yuzhu - Milcommerce doo servis i prodaja medicinske opreme

VRH

Od 1921. Terumo je postao svetski lider u oblastima vrhunske inovativne medicinske tehnologije. Od 2005. Milcommerce Ltd. je jedini ovlašćeni servis Terumo proizvode u oblasti uredjaja kardiovaskularne hirurgije. Za Srbiju i zemlje regiona, naša kompletna servisna podrška obuhvata: instaliranje, vanredno i redovno održavanje, zamena delova i kompletnih uredjaja, refabrišment. Terumo Europe Kardiovascular System je poseban ogranak  s bogatim asortimanom proizvoda za kardiopulmonalni bajpas i intraoperativni monitoring (Sarns,Capiox...

#Terumo #Interacoustics #Biogents #Liva