tag errors: ovlasceni distributer zastupnik serviser, servis medicinskih, servis medicinskih aparata, medicinskih uredjaja,  servis opreme, servisne odrzavanja, odrzavanje i popravka u zdravstvu, audioloska, audio, nuklearna medicina, dom zdravlja, domovi servis zdravstvene


tag errors: ovlasceni distributer zastupnik serviser, servis medicinskih, servis medicinske, medicinskih aparata, medicinskih uredjaja,  medicinske opreme, servisne usluge odrzavanja, odrzavanje i popravka

u zdravstvu, audioloska, audio, nuklearna medicina, dom zdravlja, domovi servis zdravstvene


FRAMEMILCOMMERCE DOO Beograd  •  PIB 100136480  •  MB 06968988  •  ŠD 4619  •  APR БД 47800  •  FAX 011//2271-995  •  MOB 060/0209-889  •  TEL 011/4013-674

O NAMA    USLUGE    ZASTUPANJE    GALERIJA    KONTAKT

servis i prodaja medicinske opreme Milcommerce Doo Beograd


proizvodnja prodaja i servis medicinske opreme elektronike, popravka medicinskih uradjaja i odrzavanje medicinskih aparata i opreme

servis i prodaja medicinske opreme lem

Audiološka kabina AK1


AK1 omogućava sva audiološka merenja za medicinske potrebe kao i za potrebe i istraživanja. Ugrađena električna instalacija obezbeđuje ispitivanje karakteristika uva pacijenata preko slušalica i koštane, kao i „free field“ ispitivanje (opcionalno).


Karakteristike kabine:

    Izuzetna akustička izolacija

    Dimenzije 120x140x215cm

    Prozor 60x80cm ili 80x100cm od     specijalnog izoakustičnog stakla

    Električno napajanje kabine 220V/1A


Kabina je izrađena od dvostrukih zidova. Prostor između zidova je ispunjen izolacionim materijalom.Unutrašnjost kabine je obložena ekološkim apsorberom zvuka čime se postiže dodatno poboljšanje akustičke izolacije. Apsorber zvuka je izuzetno trajan, ne stvara prašinu, ne truli i otporan je na sve hemijske i biološke ekscese.


Povezivanje audioloških mernih instrume-nata sa elementima koji se nalaze u kabini (slušalice, koštana, mikrofon, zvučnici, pacijent-kablovi), omogućeno je pomoću ugrađenih rastavnih kutija. Uz kabinu se isporučuje i set kvalitetno izrađenih kablova za povezivanje kabine i audiometra.


Prozor je izrađen od izoakustičnog stakla i omogućava vizuelnu komunikaciju između pacijenta i lekara. Boja kabine – opcija po zahtevu naručioca. Osvetljenje kabine je izvedeno pomoću neonske cevi.

011/4013-674 060/0209-889

servis i prodaja medicinske opreme audioloska kabina servis i prodaja medicinske opreme APR servis i prodaja medicinske opreme PDV eMAIL Milcommerce Facebook Page Milcommerce Flickr Album Milcommerce Google+ Page Milcommerce Pinterest Album Milcommerce On Twitter Milcommerce Youtube Channel

under construction

VRH