tag errors: ovlasceni distributer zastupnik serviser, servis medicinskih, servis medicinskih aparata, medicinskih uredjaja,  servis opreme, servisne odrzavanja, odrzavanje i popravka u zdravstvu, audioloska, audio, nuklearna medicina, dom zdravlja, domovi servis zdravstvene


tag errors: ovlasceni distributer zastupnik serviser, servis medicinskih, servis medicinske, medicinskih aparata, medicinskih uredjaja,  medicinske opreme, servisne usluge odrzavanja, odrzavanje i popravka

u zdravstvu, audioloska, audio, nuklearna medicina, dom zdravlja, domovi servis zdravstvene


FRAMEMILCOMMERCE DOO Beograd  •  PIB 100136480  •  MB 06968988  •  ŠD 4619  •  APR БД 47800  •  FAX 011//2271-995  •  MOB 060/0209-889  •  TEL 011/4013-674

O NAMA    USLUGE    ZASTUPANJE    GALERIJA    KONTAKT

servis i prodaja medicinske opreme Milcommerce Doo Beograd


proizvodnja prodaja i servis medicinske opreme elektronike, popravka medicinskih uradjaja i odrzavanje medicinskih aparata i opreme

servis i prodaja medicinske opreme lem

Audiološka kabina AK1


AK1 omogućava sva audiološka merenja za medicinske potrebe kao i za potrebe i istraživanja. Ugrađena električna instalacija obezbeđuje ispitivanje karakteristika uva pacijenata preko slušalica i koštane, kao i „free field“ ispitivanje (opcionalno).


Karakteristike kabine:

    Izuzetna akustička izolacija

    Dimenzije 120x140x215cm

    Prozor 60x80cm ili 80x100cm od     specijalnog izoakustičnog stakla

    Električno napajanje kabine 220V/1A


Kabina je izrađena od dvostrukih zidova. Prostor između zidova je ispunjen izolacionim materijalom.Unutrašnjost kabine je obložena ekološkim apsorberom zvuka čime se postiže dodatno poboljšanje akustičke izolacije. Apsorber zvuka je izuzetno trajan, ne stvara prašinu, ne truli i otporan je na sve hemijske i biološke ekscese.


Povezivanje audioloških mernih instrume-nata sa elementima koji se nalaze u kabini (slušalice, koštana, mikrofon, zvučnici, pacijent-kablovi), omogućeno je pomoću ugrađenih rastavnih kutija. Uz kabinu se isporučuje i set kvalitetno izrađenih kablova za povezivanje kabine i audiometra.


Prozor je izrađen od izoakustičnog stakla i omogućava vizuelnu komunikaciju između pacijenta i lekara. Boja kabine – opcija po zahtevu naručioca. Osvetljenje kabine je izvedeno pomoću neonske cevi.

011/4013-674 060/0209-889

servis i prodaja medicinske opreme audioloska kabina servis i prodaja medicinske opreme APR servis i prodaja medicinske opreme PDV eMAIL Milcommerce Facebook Page Milcommerce Flickr Album Milcommerce Google+ Page Milcommerce Pinterest Album Milcommerce On Twitter Milcommerce Youtube Channel


Interacoustics kompanija je osnovana daleke 1967. u Assensu, Danska. Audioloska oprema, audiometrija i timpanometrija su oblasti u kojima su Evropski  lider na polju proizvodnje i prodaje opreme za testiranje sluha i ispitivanje sluha.


Milcommerce  uspešno  saradjuje sa Interacoustics-om od 1995. godine, kao ovlašćena servisna kompanija i servis za njihovu audio opremu. Saradjujemo i sa lokalnom firmom Audiovox DOO koja je ovlašćeni zastupnik i distributer audiološke opreme kompanije Interacoustics. Milcommerce LTD pored Srbije, pruža servisnu podršku i korisnicima iz zemalja u regionu (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Rumunija, Moldavija). Naša servisna podrška uključuje usluge servisa i usluge redovnog održavanja, usluge kalibracije i usluge zamene delova originalnim rezervnim delovima.

Biogents AG je kompanija osnovana 2002. u Regensburgu, Nemačka. Bave se istraživanjem i kontrolom brojnosti i dejstava komaraca, kao i proizvodnjom i prodajom svojih patentiranih, savremenih klopki za komarce i druge insekte.


Od 2010. Milcommerce LTD i Biogents AG imaju plodnu saradnju pri kojoj je naša firma postala ovlašćeni distributer proizvoda kompanije Biogents Prodajemo klopke za komarce, vršimo stručno usluge postavljanja klopke za komarce kao i održavanje i zamenu klopki. Naš stalni partner je Poljoprivredni fakultet iz Zemuna. Pokrivamo Srbiju i zemlje regiona.

Terumo korporacija  ima dugu tradiciju od 1921. godine i vremenom je postala svetski lider u oblasti najkvalitetnije inovativne medicinske tehnologije. Milcommerce Ltd. je jedini ovlašćeni serviser Terumo proizvoda u oblasti kardiovaskularne hirurgije, od 2005. godine, pruža kompletnu servisnu podršku koja obuhvata instaliranje, redovno i vanredno održavanje, zamenu delova i kompletnih mašina, refubrishment , kako u zemlji tako i u regionu.


Terumo Europe Kardiovascular System posluje kao posebna jedinica i posvećen je razvoju tehnologije i opreme za lečenje kardiovaskularnih bolesti. Asortiman Terumo proizvoda za kardiopulmonalni bajpas i intraoperativni monitoring (Sarns®, Capiox ®, CDI ™) je jedan od najsveobuhvatnijih u industriji. U sklopu saradnje sa Terumom saradjujemo i sa lokalnom firmom Dijagfarm, koja je ovlašćeni zastupnik za prodaju Terumo proizvoda.


Liva Group Electrics je turska kompanija  osnovana 2000 u Izmiru. Njihova delatnost je na polju elektrike i automatike, a specijalnost je proizvodnja kvalitetnih gromobrana.


Milcommerce je je ovlašćeni distributer za Liva gromobrane, te vrši prodaju najnovijih modela gromobrana, sa proizvodjačkom garancijom i atestom. Pored toga pružamo usluge demontaže starih gromobrana (standardnih i radioaktivnih) i ugradnju novih, kao i usluge održavanja gromobrana i gromobranskih instalacija u zemlji i u regionu.


Changdao Yuzhu Optic Material kao jedna od najuspešnijih kompanija u Kini osnovana je 1984 sa sedištem u gradu Šandong. Kompanija je specijalizovana za istraživanja, razvoj i proizvodnju  optičkih stakala i zaštitnih naočara  otpornih na medicinsku radijaciju. Ova kompanija zadovoljava standarde ISO-9000 i sa čvrstom ekonomskom podlogom i iskusnim osobljem uspeva da izveze velike količine proizvoda, počev od 1995. Glavni klijenti su SAD, Vel. Britanija, Australija, Italija kao i mnoge zemlje iz Azije.


Iz programa Yuzhu Optic Materijal, Milcommerce je ovlašćeni distibuter za opremu u radiologiji, zaštitne naočare od zračenja, dozimetre za olovna stakla, zaštitne kecelje.

VRH

Biogents - Milcommerce doo servis i prodaja medicinske opreme Interacoustics - Milcommerce doo servis i prodaja medicinske opreme Liva Group - Milcommerce doo servis i prodaja medicinske opreme Liva Group - Milcommerce doo servis i prodaja medicinske opreme Changdao Yuzhu Optic - Milcommerce doo servis i prodaja medicinske opreme Interacoustics - Milcommerce doo servis i prodaja medicinske opreme Changdao Yuzhu Optic - Milcommerce doo servis i prodaja medicinske opreme Terumo - Milcommerce doo servis i prodaja medicinske opreme Terumo - Milcommerce doo servis i prodaja medicinske opreme